Familier med
kræftramte børn

Artikel #7 – Merudgifter

Servicelovens § 41 børn, merudgifter.

Når et barn har en funktionsnedsættelse, som er betydelig og varig (varig=over 1 år), kan man søge merudgifter efter § 41 i serviceloven. Der kan søges om ekstra udgifter, som hvis ens barn ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Kommunen skal vurdere ud fra et konkret individuelt behov for det enkelte barn.

Der kan ydes hjælp til blandt andet: diætpræparater, barnepige, fodtøj, handicaprettede kurser til forældre og pårørende, vask, befordring og meget andet. Dog skal det huskes der er sektoransvarlighed, så hvis barnet har brug for en stol til skolen er det ikke § 41, men skolen der skal sørge for det.  

Kommunen har rådgivning og vejledningspligt, hvis du får afslag på merudgifter, skal er vejledes i, om der er en anden lovgivning, der giver mulighed for at få udgifterne betalt.

Ang. dokumentation af det ansøgte.

Der skal ikke sandsynliggøres for det søgte. Så ingen dokumentation eller kvitteringer når der søges. Minimum beløb pr. år er 5.044 kroner (2020 beløb), beløbet reguleres hvert år. Det er kommunen ansvar at følge op på bevillingen og derfor kontakte borger. Kommunen må ikke sætte stopdato på for bevillingen. Man kan søge om merudgifter hele året. Beløbet udbetales hver måned udregnet som et gennemsnit på 12 måneder. Hvis der er en ekstra ordinær udgift, kan beløbet udbetales ved godkendelse af udgift.

I enkelte tilfælde kan kommunen bede om dokumentation, hvis de tvivler på, om det søgte er et reelt behov. Og HUSK en afgørelse kan man altid klage over. Man kan se kommunens sagsbehandlingsfrister på deres hjemmeside, der er krav til at kommunen offentliggør tidsfrister. Der kan søges om §41 jf. serviceloven på borger.dk

Artikler om § 100 i serviceloven følger på et senere tidspunkt.

Yderligere information kan fås ved at skrive  eller ringe til 

socialrådgiver Bente Keldsen 
mail bente@fmkb.dk
Tel. 42 72 29 87

Åben træffetid mandage mellem klokken 20.00 og 21.00.