Familier med
kræftramte børn

Artikel #7 – Merudgifter

Servicelovens § 41 børn, merudgifter. Når et barn har en funktionsnedsættelse, som er betydelig og varig (varig=over 1 år), kan man søge merudgifter efter § 41 i serviceloven. Der kan […]