Familier med
kræftramte børn

Kræftramte børn inviteret i Tivoli

Tirsdag den 13. april lukker Tivoli helt ekstraordinært dørene op udelukkende for organisationen ‘Familier med kræftramte børn’ og dens mange medlemmer. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder klipper snoren sammen med et kræftramt barn.

Når organisationen ‘Familier med kræftramte børn’ tirsdag den 13. april indtager et forårspyntet Tivoli med over 2.000 deltagere fra hele landet, er der tale om en tilbagevendende begivenhed, som betyder alverden for de kræftramte børn og deres familier. Det er 5. gang, at direktionen i Tivoli har valgt at lave dette lukkede arrangement i et tæt samarbejde med organisationen til glæde for de mange kræftsyge børn og deres familier.

Samtlige forlystelser og restauranter har i dagens anledning valgt at holde åbent for at give de syge børn og deres familier en oplevelse ud over det sædvanlige.

Opbakning fra det officielle Danmark
Startskuddet til de kræftramte børns store dag lyder klokken 10.30 når indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder ved Tivolis hovedindgang klipper snoren og officielt åbner for børnenes store Tivolitur. Ministeren vil få hjælp til at klippe snoren af et kræftramt barn. Overborgmester Frank Jensen vil fra 13.45 til 14.15 besøge Tivoli og gå en tur i haven og hilse på de mange fremmødte familier, der kommer fra hele landet.

De kræftramte børn får X Factor
For at give de mange børn og deres familier en så oplevelsesrig dag som muligt har Linda Andrews og Mohamed Ali, der blev henholdsvis nummer 1 og 2 i sidste års udgave af X Factor valgt at give en eksklusiv intimkoncert på plænen i Tivoli. Mohamed Ali vil på scenen blive officielt udnævnt som ambassadør for organisationen ‘Familier med kræftramte børn’. Mohamed Ali vil herefter indtræde i organisationens ambassadørkorps, der bl.a. tæller navne som Flemming Østergaard, Michele Bellaiche og Leif Sylvester.

En stor og vigtig dag
“Kræftramte børn og deres familier gennemlever en ofte barsk og trist hverdag. Der er langt imellem lyspunkterne for disse familier, da rigtig meget tid går med hospitalsindlæggelser, undersøgelser og krævende behandlinger. Det er kort sagt et forløb, der tærer hårdt på hele familien. Det er derfor rigtig vigtigt, at de kræftramte børn og deres familier får nogle rekreative frikvarterer, hvor sygdommen kan komme lidt i baggrunden.

En dag som den 13. april i Tivoli er et af de absolutte højdepunkter for vores medlemsfamilier, og der skal lyde en stor og varm tak til Tivoli, for at vi kan være med til at give denne oplevelse til rigtig mange medlemmer”, udtaler Kurt Hansen fra ‘Familier med kræftramte børn’.

Til brug for redaktionen:

For yderligere kommentarer:
Kurt Hansen
Familier med kræftramte børn
Telefon: 86 94 69 30

Fakta om “Familier med kræftramte børns” tur i Tivoli
Tivoli åbner tirsdag den 13. april dørene for et lukket arrangement udelukkende for medlemmerne af “Familier med kræftramte børn”. Der forventes et totalbesøgstal på over 2.000 personer. Ud af disse vil der være ca. 800 børn. Arrangementet varer fra 11.00 – 17.00. Organisationen arrangerer fælles transport med tog og busser for i alt ca. 1.400 deltagere fra Jylland og Fyn. Det bliver en lang dag for de fleste – de første stiger på toget allerede kl.06.17 i Aalborg.

Samtlige forlystelser og restauranter i Tivoli har åben.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder klipper snoren sammen med et kræftramte barn foran Tivolis hovedindgang klokken 10.30.
Københavns Overborgmester Frank Jensen besøger Tivoli og hilser på de mange familier mellem klokken 13.45 – 14.30.
Linda Andrews og Mohamed Ali fra X Factor 2009 giver eksklusiv intimkoncert for de kræftramte børn på plænen. Koncerten starter klokken 15.45 og slutter 16.15.
Mohamed Ali udnævnes på scenen til ambassadør hos “Familier med kræftramte børn”.

Statistik om børnekræft:
Hvert år får ca. 160 børn i alderen 0-14 år konstateret kræft i Danmark. Det tal har været konstant siden 1943.
Børn rammes af andre kræftformer end voksne. Leukæmi, lymfekræft og hjernesvulster er de mest udbredte kræftformer hos børn, mens de derimod sjældent rammes af lungekræft, brystkræft og tarmkræft. Ca. tre ud af fire børn helbredes i dag for kræft – dog med variationer fra sygdom til sygdom. Ved nogle kræftformer er helbredelsesprocenten over 75 procent, mens den for andre er lavere. Et behandlingsforløb for børn strækker sig typisk over to til tre år. Børn reagerer generelt bedre på behandling end voksne, lige meget hvilken kræftsygdom der er tale om. Børnene behandles med operation, kemo- eller stråleterapi – ofte i kombination med hinanden. Derudover suppleres kræftbehandlingen af f.eks. blodtransfusioner og antibiotika.
Der er forskellige bi- og senfølgevirkninger ved behandling, som kan være mere eller mindre alvorlige. Det drejer sig bl.a. om svækket korttidshukommelse og indlæringsevne, nedsat syn, hørelse og funktionsevne på vitale indre organer, lever, lunger, nyre og hjerte m.v.

Fakta om organisationen “Familier med kræftramte børn”:
Familier med kræftramte børn er en selvstændig, landsdækkende organisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under. Familier med kræftramte børn afholder en række faglige, sociale og rekreative aktiviteter for børn og unge med kræft og deres familier samt arbejder for forbedringer i behandlingen af og omsorgen for børn og unge med kræft.

Familier med kræftramte børn driver et mindre ferie- og rekreationscenter, hvor familier med kræftramte børn og unge fra hele Danmark kan få et ophold.
Familier med kræftramte børn blev etableret i 1983 og har i dag over 2.000 familiemedlemmer, der alle repræsenterer en familie, som har eller har haft et kræftramt barn. Hertil kommer et større antal støttemedlemmer. Størstedelen af arbejdet i organisationen med gennemførelse af aktiviteter og arrangementer sker på frivillig og ulønnet basis.