Familier med
kræftramte børn

Glædelig jul & godt nytår

2020 går snart på hæld, og i FMKB kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt, men også udfordrende år.
Foreningen har, som alle andre, været påvirket af Corona pandemien. Det har bl.a. betydet at arrangementer er blevet tilpasset myndighedernes krav, er blevet aflyst eller flyttet til næste år.

Træfferne har desværre ikke haft mulighed for at komme ind på afdelingerne i denne covid-19 tid. I stedet har foreningen lavet en lille folder, som vi arbejder på at få ud på afdelingerne. Men vi er sikre på at træfferne glæder sig til igen at komme fast på afdelingerne.

Men al det Corona-halløj har også givet mulighed for at tænke nye tanker, så vores medlemskontakt er blevet fastholdt.

Vores invitationer til drive in shows i foråret og facebookkonkurrencer er eksempler på aktiviteter, som opstod i en tid, hvor vi ikke kunne mødes. Vi har heldigvis kunnet gennemføre enkelte arrangementer med op til 100 deltagere, hvor var det befriende.

Når vi som bestyrelse sætter noget nyt i søen, så har vi altid for øje, at det skal komme familierne til gavn. I efteråret fik vi tilknyttet en socialrådgiver, netop på opfordring fra medlemmerne. Socialrådgiveren er tilgængelig for alle vores medlemmer og vi håber I vil gøre brug af tilbuddet.

I efteråret fik vi en henvendelse fra en mor, som efter en isolationsperiode på hospitalet, har udtænkt en mobil aktivitetsvogn til hospitalernes yngste patienter. Sammen med  Anne Fjelsted kan FMKB i starten af 2021 overrække to vogne til Aarhus Universitetshospital og to til Odense Universitetshospital. FMKB har gennem donationer fra virksomheder og fonde mulighed for at dække den økonomiske del af projektet, så kræftramte familier på de to hospitaler forhåbentlig får en lidt mere inspirerende hverdag i isolation.

Det er ingen hemmelighed at der stadig er udfordringer omkring foreningens image efter den vridetur vi var igennem i 2016-2018.
Vi får stadig henvendelser fra virksomheder og privatpersoner, som har en vis skepsis omkring foreningen. Det tager lang tid at genoprette foreningens image udadtil. Men heldigvis lykkes det ind i mellem at komme igennem med vores budskab om at vi er en forening for familier med kræftramte børn og at bestyrelsen er forældre til et barn der har eller har haft kræft.  Blandt andet er foreningen igen optaget i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening).

FMKBs bestyrelse har på det seneste også bidraget til og deltaget aktivt i den debat, der for få uger siden kom op i medierne omkring lukning af børnekræftafdelinger i Vestdanmark. Vi mener at det er et eksempel på, at FMKB er en uafhængig patientforening.

Noget andet som er medvirkende til at gøre foreningen mere transparent, er en opdatering af vores hjemmeside fmkb.dk, som er lige på trapperne. Desuden sender vi flittigt pressemeddelelser ud til landets medier for at fortælle om foreningens virke.

I det kommende år har bestyrelsen og medarbejderne masser af opgaver på tapetet:
Som nævnt er den nye hjemmeside snart på plads, vi har nedsat forskellige arbejdsgrupper der beskæftiger sig med branding, legater, et bogprojekt, og mange andre medlemsrelevante tiltag. Bestyrelsen har mange flere ideer og opgave. Dem kan I læse om på vores hjemmeside fmkb.dk, men bestyrelsesmedlemmerne står også gerne til rådighed hvis du har konkrete ideer og spørgsmål. Deres kontaktoplysninger finder du også på hjemmesiden.

Sluttelig vil jeg på vegne af medarbejdere og bestyrelse takke for opbakning til arrangementer, nye tiltag og jeres engagement i debatter, som omhandler vores hverdag med kræftramte børn. Tak til frivillige, som giver en hjælpende hånd, når det brænder på. Og tak til personalet på landets børnekræftafdelinger, som gør en helt speciel indsats for os alle.

På bestyrelsens vegne ønskes alle

En rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår
Tommy Brøgger
bestyrelsesformand