Familier med
kræftramte børn

Fordi det gør en forskel …

FMKB har gennem de seneste år haft et tilbud om gratis psykologhjælp. Foreningens medlemmer kan henvende sig for at få støtte og et fortroligt rum, hvor alle de udfordringer, som et barns sygdomsforløb medfører, kan tales igennem. Typiske emner er bl.a. de delte familier, selve sygdomsforløbet, de raske søskende, parforholdet, senfølger, identitet samt netværkets reaktioner.

Foreningens psykolog Kirsten Lysgaard har det seneste år, udover temadage, også tilbudt hjemmebesøg, hvor familier, som ikke har overskud til at bevæge sig ud af hjemmet efter psykologsamtaler (de hårdest ramte), har kunnet få samtaler i hjemmet. Hjemmebesøgene retter sig både mod familier med børn i behandling, familier på vej tilbage mod det normale liv og familier der har mistet.

Psykolog Kirsten Lysgaard siger:
”Initiativet med at tage ud i private hjem er meget relevant, og det har været en succes. Jeg har indtil nu primært fået henvendelser fra familier, hvor barnet er færdigbehandlet og udfordres af senfølger. Barnet kan have behov for hjælp til at leve med begrænsninger, som kammeraterne ikke har. Familierne skal både støtte barnet bedst muligt og ofte samtidig håndtere en del udfordringer i forhold til sammenhænge omkring barnet og familien (skole, institution og det kommunale system). De har brug for støtte til at finde tilbage et liv, hvor sygdomsforløbet ikke fylder alt og finde sammen som familie igen”.

FMKB er glade for, at medlemmerne har glæde af dette psykologtilbud. Tilbuddet er udsprunget af, at foreningen de seneste år har lyttet til medlemmernes ønsker og behov, i forhold til hvad der er mest brugbart for dem. Psykologordningen er således endnu et bevis på, at foreningens arbejde er meget vigtigt og relevant, og det er altid centralt for FMKB at tilbyde aktiviteter og ydelser, som kommer familierne til gode.

Vidste du …

  • at FMKBs psykologordning er gratis?
  • at det er enkelt at kontakte psykologen, du sender blot en mail til: ”kirsten@fmkb.dk”?
  • at psykologen har tavshedspligt, så dét, I taler om, ikke kommer videre?
  • at psykologen kommer til jeres hjem, hvis der er behov for dette?
  • at du har mulighed for at tale med foreningens psykolog på telefon, Skype eller Facetime?
  • at du kan komme til personlige ”ansigt til ansigt” samtaler i Århus eller på Djursland?
  • at I også kan få hjælp til jeres parforhold gennem psykologsamtalerne?

Læs mere om FMKBs psykoloordning her.