Familier med
kræftramte børn

FMKB’s bestyrelse

Torsdag den 17. juni afholdt FMKB ordinær generalforsamling. I den forbindelse var der udskiftning i bestyrelsen.

Tommy Brøgger og Karin Højbjerg Østergaard blev genvalgt mens Tina Mørch Lavendt og Casper Hansen blev valgt ind i bestyrelsen. 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Tommy Brøgger som formand.

Helle Roed, genopstillede efter eget ønske ikke til bestyrelsen. Tommy Brøgger takkede Helle Roed for sit engagerede arbejde i foreningens ‘turn-around’-fase, og glædede sig over, at Helle fortsat er træffer i foreningen.