Familier med
kræftramte børn

FMKB’s Ungenet kåres som Årets Hjertesag af PFA Brug Livet Fonden

Familier med kræftramte børn modtager 70.000 kr. fra PFA Brug Livet Fonden til sit velgørende arbejde

Hvert år rammes hundredvis af børn og unge af kræft og skal igennem en behandling, der kan skabe senfølger og mistrivsel. Det betyder, at omkring 500-600 danske børn og unge hvert år i behandling for kræft.

Familier med kræftramte børn er blevet udvalgt blandt 72 initiativer til at være én af PFA Brug Livet Fondens Årets Hjertesager. Om kåringen siger Tanja Skærbæk Pedersen, Næstformand i FMKB og frivillig tovholder for Ungenettet følgende: ”Vi kan se hvordan unge med kræft og senfølger danner venskaber på kryds og tværs, når de er med til foreningens aktiviteter. Derfor har vi nu sat alle sejl til og hævet ambitionsniveauet for det vi kalder “Ungenettet” – og så er det bare fantastisk at opleve når der kommer en støtte som denne ind udefra også.”

Foreningen Familier med kræftramte børn (FMKB) er en landsdækkende patientforening, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

FMKB står bag et ungenetværk for børn og unge med kræft eller senvirkninger. Som ung med kræft oplever man behovet for løsrivelse, samtidig med at sygdommen sætter fysiske og psykiske præg, der kan give en følelse at stå ”udenfor”. Ungenetværket hjælper disse unge med at genfinde troen på, at fremtiden også har noget godt til dem.

Om udvælgelsen af årets hjertesager siger Jacob Holbraad, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og i PFA: ”Sundhed og trivsel er vigtigt hele livet, og derfor støtter vi i år foreninger, der aktivt hjælper andre mennesker, som enten kæmper mod akut sygdom eller mistrivsel. Det gælder f.eks. unge som har det er svært i skolen, hvis uheldet er ude, eller personer der har behov for ekstra støtte i hverdagen. Foreningerne er rigtig gode eksempler på værdien af det stærke engagement og den frivillighed, som er en meget vigtig del af vores samfund. Det skal vi ikke tage for givet, og jeg er glad for, at vi i PFA Brug Livet Fonden kan støtte op om deres arbejde.”  

Om PFA Brug Livet Fonden

Fonden blev etableret i 2009 og har til formål at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Den uddeler i år 490.000 kr. til fem hjertesager, hvoraf 70.000 kr. er blevet tildelt Familier med kræftramte børn. I løbet af indstillingsperioden modtog fonden 72 sager via hjemmesiden pfabruglivetfonden.dk. I udvælgelsen af årets hjertesager har fondens bestyrelse taget afsæt i både resultatet af en afstemning på fondens side, hvor der blev afgivet cirka 18.000 stemmer, en afstemning på PFA’s kunderådsmøde og en kvalitativ vurdering af de enkelte sager.

Bestyrelsen består af Formand, Jacob Holbraad, Formand for DGI og næstformand hos Madkulturen og Danske Spil, Charlotte Back Thomassen, Koncerndirektør, Ole Krogh Petersen, PFA, Lone Engberg Thomsen, fhv. formand Teknisk Landsforbund og Forhenværende Bestyrelsesformand, PFA, Torben Dalby Larsen.

På billedet ses Jakob Vibild og Tanja Skærbæk, som på FMKB’s vegne modtog donationen på kr. 70.000. Bestyrelsesformand i PFA Brug livet fonden Jacob Holbraad, samt til højre: Koncern direktør i PFA Ole Krogh Petersen
Foto: PFA