Familier med
kræftramte børn

Etisk regelsæt og stærk opbakning

Med fornyet støtte fra Lars-Christian Brask øger Familier med kræftramte børn sit fokus på etik som reaktion på forhastet Isobro-beslutning. Kære medlemmer og støtter,

Med fornyet støtte fra Lars-Christian Brask øger Familier med kræftramte børn sit fokus på etik som reaktion på forhastet Isobro-beslutning.
Kære medlemmer og støtter,

Familier med kræftramte børn er en af landets ældste kræftorganisationer og den største børnekræftforening herhjemme. I år runder vi 34 år i den gode sags tjeneste, og hver dag er vi fantastisk stolte af at kæmpe for vores 2500 medlemmer, som repræsenterer 97% af alle danske kræftramte børnefamilier. Alene i 2015 var vores resultat på bundlinjen hele 28 mio. kr. til de gode formål, og den samlede andel af vores indsamlede midler som går ubeskåret til vedtægtsbestemte formål er over 54%. Vores fundament og sammenhold er lige så stærkt, som vores opgave er vigtig.

Derfor fortsætter vi også vores arbejde med ufortrøden styrke, selvom vi er kede af, at vi forlader Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (Isobro). Det sker som et forhastet resultat af, at Isobro desværre synes mere interesserede i at virke handlekraftige udadtil end at lytte til deres medlemsforeninger indadtil.

Det holder imidlertid ikke os tilbage fra selv at skrue op for det ansvarlige og etiske fokus. Siden 1983 har vores formål været at gøre en mærkbar forskel for flest mulige kræftramte familier, og selvom vi må erkende, at vi nok har været bedre til at lave arrangementer og aktiviteter ude i virkeligheden end at bedrive perfekt regnskabsadministration, skylder vi jer en ekstra fokuseret indsats også på sidstnævnte.

Derfor fremlægger vi i løbet af få uger et nyt og ambitiøst etisk regelsæt til vedtagelse i bestyrelsen, som vi glæder os til at præsentere for jer. Vi tror på, at det bedste svar på modgang er hårdt arbejde og konkret handling.

Ydermere har vi over en længere periode rakt hånden frem og opsøgt en konstruktiv dialog med Isobro på baggrund af en interesse i vores revisionsprotokollater fra nogle år tilbage. Vi har lagt alle sagsakter frem og løbende forklaret, hvordan virkeligheden fremstår væsentligt mere nuanceret end fremstillet i Jyllands-Posten.

Vi har også åbent og ærligt erkendt, at vi administrativt ikke er perfekte og har nogle forhold ift. vores regnskaber, vi skal forbedre. Selvom regnskaberne alle er godkendt af statsautoriserede revisorer uden forbehold, skal regnskaberne bl.a. være mere overskuelige og pædagogisk forståelige. Denne proces har været i gang lang tid før henvendelser fra medierne, og forandringerne vil slå igennem allerede fra årets regnskab.

Så sent som i sidste uge afgav vi på et konstruktivt møde Isobro et klokkeklart løfte om, at så godt som alle væsentlige kritikpunkter vil blive imødekommet allerede fra det kommende regnskab. Ligesom vi aldrig tidligere har modtaget nævneværdig kritik for vores regnskaber i over 34 år. Men selvom FMKB således hurtigt og effektivt har ønsket at imødekomme Isobro, og vi aldrig har fået det ‘gule kort’, har Isobro i denne omgang tilsyneladende ikke været oprigtigt interesserede i at finde konstruktive og ansvarlige løsninger for alle. Det er vi både kede af og oprigtigt overraskede over.

Vores æresambassadør Lars-Christian Brask, der er kendt som en af dansk erhvervslivs helt store skikkelser, var med til mødet med Isobro, og han udtaler i dag:

“Med den dybt seriøse og troværdige udlægning af, hvordan tingene hænger sammen fra FMKB’s side, og hvad der ydermere er blevet foretaget af konkret proaktiv handling, har jeg meget svært ved at se, at der skulle være et sagligt grundlag for Isobros uforståelige beslutning.

I mine mange års samarbejde med foreningen har jeg kun oplevet dygtige og dedikerede menneskers fokus på at gøre en forskel for tusindvis af sårbare familier. Jeg har altid været tryg ved, at arbejdet foregår på bedste vis, og at de indsamlede midler dedikeres de indsatser, som de er indsamlet til. Jeg har ikke på noget tidspunkt haft den mindste årsag til at betvivle foreningens arbejde, som jeg i mange tilfældet ved selvsyn har oplevet indefra til min fulde tilfredsstillelse.

Derfor bakker jeg stadig fuldt og helhjertet op om Familier med kræftramte børn”.

Jeg vil gerne takke Lars-Christian for opbakningen, ligesom mange af jer skal have tak for at have fremsendt mange venlige støtterklæringer til os i foreningen.

Indsamlingsnævnets formand har fornyligt offentligt proklameret, at det er de færreste regnskaber i branchen som hele, der overholder samtlige krav. Ergo har hele branchen formentlig noget at arbejde med – en opgave som vi tager på os og vores del af ansvaret for.

Derfor trækker vi nu i arbejdstøjet, og vi håber på at samarbejde med Isobro igen en gang i fremtiden. Indtil da kan vi forsikre jer alle om, at vores fokus på etik og ordentlighed nu kun bliver ekstra styrket. Ligesom vi fortsat deler Isobros fokus på en sund og samfundsansvarlig tilgang til arbejdet.

Med venlig hilsen,

Kurt Hansen,

Sekretariatsleder, Familier med kræftramte børn