Familier med
kræftramte børn

Deltag i FMKBs mentorordning

Mangler du støtte eller det sidste skridt i nogle af dine boglige fag for at komme i gang med din drømmeuddannelse, og vil du også gerne have et netværk af andre tidligere unge kræftramte omkring dig, så se her, hvad du får ud af at deltage i FMKBs uddannelses- og mentorordning.

Sidste år tilbød FMKB en uddannelses- og mentorordning, hvor en gruppe unge blev fulgt i deres hverdag med skole, lektier og fritid. Meningen med ordningen var, at de unge gennem året ved hjælp af månedlige, obligatoriske fag-weekender med FMKBs lærer- og mentorteam kunne genfinde troen på, at de også kunne finde en uddannelse, som matcher dem.

Ordningen fortsætter i år og igen med undervisning tilrettelagt efter den enkeltes niveau. Og der indgår ikke tunge bøger og udenadslære – tværtimod!

For årgang 1 blev det engelske sprog nemlig trænet i London, tyske gloser blev lært i Hamburg, og naturfag var på skemaet i de smukke naturomgivelser i Ans, og samtidigt blev fagligheden styrket, og venskaber voksede på tværs af landsdele.

Uddannelses- og mentorordningen
En gang om måneden vil du og den øvrige mentorgruppe mødes med FMKBs lærer- og mentorteam med faglighed, teambuilding og nærvær i centrum. Disse weekender giver faglighed, gode venner og større selvværd. I kan, og I er gode nok!


FMKBs lærer- og mentorteam

I årets løb får alle i mentorgruppen tilknyttet en mentor fra FMKBs lærerteam hvor mentoren følger hver enkelt tæt og bl.a. er behjælpelig med uddannelsesvejledning, praktikpladsordninger samt evt. hjælp til at komme i gang i en lokal sportsklub. Mentorordningen er udviklet af FMKB, og særligt i det seneste år er konceptet og resultaterne blevet ekstra gode, for vi kan se, at tæt og intensivt arbejde virker.

En af FMKBs lærere, Line Helle Lauritzen siger:
”Gennem det sidste år har jeg fulgt en af de unge som lærer og mentor. Det er helt vildt at se, hvor meget hun har rykket sig gennem det sidste år – både fagligt og socialt. Hun er nu på skole, hvor hun trives, og hvor der er lagt handleplaner for, hvad fremtiden skal indeholde. Derudover er hun blevet en meget mere imødekommende- og snakkesalig pige, som til vores aktiviteter bidrager til den gode stemning og det gode fællesskab.”

FMKB er nu ved at sammensætte den gruppe af unge, som skal være med i årgang 2 i mentor- og uddannelsesordningen. Der er stadig pladser i gruppen, og det eneste, du skal gøre for at komme i betragtning er at sende en mail til info@fmkb.dk, hvor du:

  • kort præsenterer dig selv (bopæl, alder, søskende, sygdomsforløb)
  • fortæller om dit skoleforløb og evt. uddannelsesdrøm
  • fortæller om dine fritidsinteresser
  • overbeviser os om, at netop du skal have muligheden for at blive fulgt af en mentor fra sommeren/efteråret 2017 og et år frem

Ansøgningsfristen er inden udgangen af juli 2017, men vi læser ansøgningerne løbende, så skynd dig at sende din mail til os.

Og HUSK uddannelses- og mentorforløb i FMKB er helt gratis at deltage i.