Familier med
kræftramte børn

Artikel nr. 13 – Ridefysioterapi

Ridefysioterapi efter sundhedslovens § 140b.

Målgruppen for ridefysioterapi:

De personer, der har en funktionsnedsættelse pga. svært fysisk handicap.

Beskrives som en person ikke kan klare sig i eget hjem i 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse. Det kan være et familiemedlem eller andre personer, der skal hjælpe pågældende med svært fysisk handicap med for eksempel påklædning, madlavning, personlig hygiejne mv.

Formål med ridefysioterapi:

Ridefysioterapi kan bevilges, hvis behandlingen kan forbedre, forhale forringelser eller vedligeholde funktioner.

Henvisning:

Ridefysioterapi skal lægehenvises og hører under vederlagsfrit fysioterapeutisk behandling. Derefter skal kommunen godkende og visitere.

Diverse:

Da kommunerne har forskellige standarder, er det vigtigt at undersøge, hvornår kommunen vurderer, at der kan bevilges vederlagsfrit fysioterapi. Det er også muligt at finde principafgørelser, da enhver sag skal behandles individuelt. Ridefysioterapi skal være næsten ens i hele landet.

Vær opmærksom på at lægen skriver, hvorfor og hvordan jeres barn/ung får udbytte af at være til ridefysioterapi jævnfør ovenstående formål.

Når den enkelte person er godkendt til vederlagsfrit fysioterapi, er det muligt at benytte kommunens og nabokommunens faciliteter, men man kan også benytte sig af det private. Det kan være en kommune ikke har ridefysioterapi og derfor køber indsatsen af nabokommunens. Spørg kommunen eller læs på deres hjemmeside, hvordan de håndtere ridefysioterapi. (Enhver Kommunen sørger først for egne borgere.)

Eksempel på Region, hvor de som kan få vederlagsfrit ridefysioterapi. Det er vigtigt at være opsøgende på Regionens sider, hvor i er bosat.

1. Personer med medfødte eller arvelige lidelser.

2. Erhvervede neurologiske lidelser.

3. Fysiske handicap som følge af ulykke.

4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktionen som følge af inflammatoriske gigtlidelser.

Ridefysioterapi kan højst bevilges en time pr. uge eller delt ud på to halve timer, hvis det er nødvendigt. Kan aftales og vurderes af pågældende fysioterapeut. Ridecenter skal være godkendt af regionen/kommunen. Behandlingen kan foregå på hold og kan være individuelt, hvis det at det er behovet.

Vær opmærksom på at ridefysioterapeuten skal have en efteruddannelse. Spørg ind til det for jeres børn sikkerhed.

Jeg er tilgængelig mandage på telefon 4272 2987 mellem klokken 20.00 og 21.00 for yderligere information. Man er også velkommen til at skrive en mail til bente@fmkb.dk og der svarer jeg inden for 24 timer.