Familier med
kræftramte børn

Artikel #22 Ansøgning efter servicelovens paragraffer.


Hvilket dokumentation skal kommunen bruge, når der søges om hjælpemidler, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning eller andre ting inden for serviceloven. Først er det vigtigt at finde ud af, om man er i målgruppen for at søge det pågældende. Beskrivelse af målgruppe findes i serviceloven.
Det er altid godt at være forberedt på, hvilke dokumenter, der er vigtige i en ansøgning. Ved at skrive en liste over de steder, der er kontakt i forhold til undersøgelser, træning mv., derved kan kommunen anmode om udtalelser. Der er større chance for jeres ansøgning bliver tilstrækkeligt oplyst, så kommunen kan lave en vurdering på oplyst grundlag (Officialprincippet).
Det kan være svært at vide, hvilke dokumenter kommunen vil bruge i en sag. Nedenstående liste er muligheder. Beskriv hvorfor i mener, det er vigtigt at indhente oplysninger i den liste i laver til kommunen. Ligeledes er det vigtigt at beskrive hvad barnet (eller ung mv.) ikke kan og hvorfor der er brug for det der ansøges om. Lav fx et 14 dages skema om jeres hverdag, med hvem der gør hvad og hvorfor. Husk at skrive søskende (kommer lidt an på hvad der søges) ind i hverdagsskemaet, da der skal laves en helhedsorientering.

 • Skole
 • Børnehave
 • SFO
 • Handleplaner
 • Vuggestue
 • Læge
 • Sygehus (Alle afdelinger)
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Pædagoger(Primære)
 • Hjemmeplejen
 • Bostøtte
 • STU
 • FGU
 • Mv.
  Eksempel: merudgifter til tøj til 7-årigt barn, som ikke kan gå, men kravler for at komme rundt.
  Kommunen har priser og lister over hvor meget aldersvarende børn uden funktionsnedsættelse ca. bruger og hvad de mener beklædning koster.
  Kommunen vil anmode skolen, sfo, sygehus og forældre.

Ønskes der yderligere information om ovenstående emner, kan Bente kontaktes på tlf. 42 72 29 87 eller mail bente@FMKB.dk.