Familier med
kræftramte børn

Artikel #17 – Værgemål

Når person over 18 år har brug for værgemål.

Værgemål er, når en værge varetager enten økonomisk eller personlige forhold eller begge dele for borger.

En værge kan være ens søster/bror, forældre, familie i det hele taget eller advokat/revisorer, dog kun en person.

Målgruppen, der kan få værge, er personer, der kan være så syge, at de ikke selv kan varetage egne interesser, det kan være økonomi, kontakt til sociale myndigheder, institutionsophold mv. Det kan være senile, demenslidelser, hjerneskade eller psykisk sygdom. Der gives ikke ret til at beslutte tvangsmæssige handlinger, hvis borger modsætter sig lægelig behandling, da den personlige handleevne ikke kan fratages den borger, der har en værge. Tvangsmæssige (be)handlinger kan have udgangspunkt fx i sundhedsloven.

Borger kan selv anmode om en værge, der skal varetage fx formue, økonomiske anliggender og/eller bestemte anliggender. Samtidig kan borger selv have ansvar for løbende indtægter.

Værgemålet må ikke være mere omfattende end at formålet opfyldes.

Værgemålet kan være givet til at fortage et bestemt anliggende og når det er udført, ophører værgemålet automatisk.

Værgemålet skal søges via Familieretshuset og pt. er der 11 ugers sagsbehandlingstid, da der skal indhentes orientering og høring af borger, indhentelse af dokumentation fra læge og/eller sygehus og bosted.

Der vil blive ført tilsyn med værgen. Et værgemål kan ophæves, hvis betingelser ikke længere er opfyldt, eller hvis der er misbrug af fx borgers formue til egen fordel.

Afgørelser fra Familieretshuset kan indbringes for retten, hvis man er uenige og afgørelsen gælder til andet er bestemt ved dom (ikke opsættende virkning).

For yderligere kan socialrådgiver Bente Keldsen kontaktes både på tlf.: 42 72 29 87 eller mail: bente@FMKB.dk

Yderligere information.

Værgevejledning 2009\n- en orientering for værger (retsinformation.dk)

Værgemål (familieretshuset.dk)