Familier med
kræftramte børn

Artikel #16 – Handicaptillæg til SU

Handicaptillæg, studiejob, socialpædagogisk støtte og mentor i uddannelsessystemet.

Når de unge mennesker skal i uddannelse, hvilke muligheder er der så, hvis den unge har en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse. Er der muligheder på uddannelsesstedet? Hvor skal man lede efter hjælp? Jeg vil give et par forslag, til at gøre det lidt nemmere at gennemskue mulighederne. For at få SU skal man være over 18 år og der er forskellige statser, som kan findes på SU.dk.

Studiejob

Studerende på videregående uddannelse må fra den 1. januar 2023 tjene 17.876 kroner pr. måned uden det berører SU´en. I 2022 må du tjene 13.876 kroner pr. måned.

De som går på en ungdomsuddannelse må fra den 1. januar 2023 tjene 13.178 kroner pr. måned uden det berører Su´en. I 2022 må du 9.178 kroner pr. måned.

Erhvervsuddannelse, hvor man ikke har en virksomhedsaftale, og derfor får SU, er det også muligt at tjene 13.178 kroner pr. måned ud over SU.

Handicaptillæg

Handicaptillæg er et beløb ud over almindelig SU, der kan søges via SU.dk, hvis man har en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse, som ikke hr overskud til at arbejde efter studietiden. Det kan være pga. hjernetræthed efter et kræftforløb, det kan være, man har en fysisk funktionsnedsættelse, der gør det svært at søge og arbejde på lige fod med andre mv. Der kan være mange årsager, til man ikke kan arbejde, men gerne vil have en uddannelse og samtidig klare sig økonomisk.

Beløbene i 2022 på videregående uddannelse er 9.099 kroner pr. måned ud over almindelig SU. På erhvervsuddannelse er på 5.707 kroner pr. måned ud over almindelig SU.

Dog er der ikke handicaptillæg til ungdomsuddannelserne, men det arbejdes der på, at det også skal gælde for denne gruppe.

Når der søges, kræver det dokumentation (find det på sundhed.dk) for ens funktionsnedsættelse, om det er fysisk, psykisk eller socialt. Det kan også være dokumentation fra sygehuse, psykog, egen læge mv., som ikke er på sundhed.dk.

Det er vigtigt selv at beskrive en uge, hvor der er almindelig undervisning og beskrive hvor meget/lidt du bruger din fritid på venner, fritidsaktiviteter. Hvis du kan arbejde mellem 5-6 timer om ugen, så bliver ansøgningen afvist. Dette gælder også, hvis man kan arbejde 5-6 timer i weekenderne. Hvis man har en funktionsnedsættelse er det ofte weekenderne der bruges til at følge op på studiet, venner og restituerer,  hvilket der skal være plads til i et ungt menneskes liv.

Hvis SU-styrelsen giver afslag på handicaptillæg, så kan/skal der klages. Til tider beder styrelsen om yderligere dokumentation fra fx. egen læge.

Social pædagogisk støtte (SPS) kan søges, ved at kontakte uddannelsesstedet UU-vejleder og ligeledes nogen steder er der mulighed for mentorer.

Derfor er det muligt for flere at gennemføre en uddannelse, hvis man kender mulighederne.

For yderligere information kan jeg, FMKB socialrådgiver Bente Keldsen kontaktes enten på bente@fmkb.dk eller på telefon nummer 42 72 29 87.