Familier med
kræftramte børn

Artikel #11 – STU

Hvad er særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)?

Det er for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis en ungdomsuddannelse kan gennemføres med støtte fra socialpædagogisk støtte, kan den unge ikke godkendes til STU.

Målgruppen for STU er unge når undervisningspligten er ophørt indtil det fyldte 25. år. Der er unge, der tager både 10. og 11. klasse, en fri grundskole eller efterskole og kan starte på STU efter dette. Det er et tilbud, det kan bruges til afklaring om den unge kan arbejde på fleks eller om den unge er berettiget til  førtidspension, hvis det kommunale system mangler dokumentation.

STU kan bevilges selv om man allerede har fået tilkendt en førtidspension.

Det er blandt andet: unge med svære bevægelseshandicap – multihandicappede unge – unge med autisme – unge med ADHD – unge med psykiske lidelser – unge med erhvervet hjerneskade – mv.

Økonomi:

Når den unge er fyldt 18 år og er på STU får de fleste uddannelseshjælp og et aktivitetstillæg. Hvis den unge får førtidspension er det stadigvæk muligt at søge om STU forløb. Unge under 18 år er stadigvæk forsørget af forældre. Der kan søges om transport til STU, hvis der er behov for det.

Indhold i STU-forløb:

Det starter med 12 ugers afklarings-forløb, så der kan tages hensyn til den unges ønsker. Et STU-forløb kan vare op til 3 år. STU forløb kan indeholde almen del, praktikker, beskæftigelsesmæssige træningsforløb og meget mere.

Det er meget forskelligt, hvad de enkelte STU-forløb i kommunerne indeholder, men vigtig at have fokus på hvad den unge vil og om det er muligt at søge ind på andre STU-forløb, som egner sig bedre til den enkelte unge. Det er muligt at søge STU i andre kommuner. Når den unge stopper på STU færdiggjort eller ej, får den unge et kompetencebevis.

Vigtigt at vide STU ikke er kompetencegivende til andre uddannelser, men det kan afklares. hvad den unge kan beskæftigelsesmæssigt eller ikke kan. Det er UU-vejleder, som er tilknyttet den enkelte unge i skole-regi, der i første omgang hjælper med at vurdere om den unge er i målgruppen for STU, sammen med den unge og forældrene.

Diverse:

STU hører under undervisningsministeriet om specialundervisning og hvis der skal klages over tilbuddet er det til Klagenævnet for Specialundervisning.

Det er Kommunen der står for målgruppevurderingen og for forløbsplanen. Planen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge i forhold til møde op. Dog skal STU der være muligt at den unge kan være i STU 840 timer om året. Der kan indlægges pauser i STU-forløb, det kan være grundet sygdom mv. Genoptagelse skal dog ske inden den 25. år.

Der findes mange forskellige STU-tilbud både offentlige og private, så være opsøgende i forhold til hvad i unge gerne vil. Forældre ved oftest hvad de unges interesser er, så beskriv hvorfor det er vigtig at jeres unge får det rigtige tilbud.

For yderligere er i velkommen til at kontakte socialrådgiver Bente Keldsen ( i FMKB ) enten på telefon 4272 2987 eller på mail Bente@fmkb.dk.