Familier med
kræftramte børn

Artikel #20 – Hjemmepleje og bostøtte

Hjemmepleje og bostøtte efter §§ 83, 85, 86 jf. serviceloven. § 83  jf. serviceloven, hjemmepleje Borgere over 18 år med behov for rehabiliterende forløb med midlertidig eller varig fysisk, psykisk […]